Chi hội người Việt tại Úc

Tập hợp thông tin giao lưu giữa các chi hội Việt Nam tại Úc

 1. New South Wales

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  6
  RSS
 2. Victoria

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  5
  Mới nhất: Trung tâm mua sắm tại Victoria Snow999, Thg 3 29, 2017
  RSS
 3. Queensland

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Lập team tham quan thành phố Darwin Ashe, Thg 3 3, 2017
  RSS
 4. Western Australia

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Du học Úc - Nên hay không nên Blickzek, Thg 3 3, 2017
  RSS
 5. South Australia

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  RSS
 6. Các vùng khác

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS